Mark Blyth: Mer eller mindre?

Mark Blyth är statsvetare och professor i internationell politisk ekonomi vid Brown University. En av hans elever frågar vad som kommer att hända med världsfreden nu då USA har fått en president som säger att han ska dra tillbaka landets militära närvaro i andra länder. Blir det inte ännu mer kaos då? Inspelat 9 november 2016. Originalklippet: https://www.youtube.com/watch?v=VWMmBG3Z4DI Watson Institute…