David Foster Wallace: Ambition och mognad

Efter att ha varit drabbad av djup depression och medicinerats för denna i 20 år, begick författaren David Foster Wallace självmord i september 2008. I samband med dödsfallet kallades han i Los Angeles Times för en av de inflytelserikaste författarna under de föregående två årtiondena. Här får han en chans att charma även dig med hjälp av en radiointervju, teckningar, Blank on Blank och PBS Digital Studios.

Här hittar du originalklippet: https://www.youtube.com/watch?v=w5R8gduPZw4

Tips för dig

Lämna kommentar